top of page

zo 22 okt

|

Trigonos Centre

TC Travel - Cold Lake Retreat Wales

cold therapy | cold swimming | breath work | meditation | yoga | self care | personal truth | awareness | imagination | Get ready for a transformative journey, reconnecting with your true nature! We humans are capable of so much more we can think of. SCROLL DOWN FOR DUTCH AND MORE INFO

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
TC Travel - Cold Lake Retreat Wales
TC Travel - Cold Lake Retreat Wales

Tijd en locatie

22 okt 2023, 07:00 – 27 okt 2023, 14:00

Trigonos Centre, Plas Bala Deulyn, Nantlle, Caernarfon LL54 6BW, Verenigd Koninkrijk

Over het evenement

ENGLISH BELOW

Vijf dagen verblijven in de ongerepte natuur van Snowdonia. Dagelijks  dompelen we ons meermalen onder in koud water. We bereiden ons voor door ons warm te wandelen en maken gebruik van specifieke ademhalingstechniek die ons bekrachtigt en de schok van de koude verkleint. Door te werken met intentie en focus en mindset blijkt dat we elke keer veel meer kunnen dan we denken.

We landen in onszelf, in het hier en nu, verzamelen in een kring, delen onze waarheid en verhalen, en gaan er op uit om de elementen te ontmoeten.

In die elementen zien we onszelf weerspiegeld. De ruige natuur van Snowdonia opent onze zintuigen. We maken gebruik van stilte en ceremonie. Koud water helpt ons dieper contact te maken met bewuste en onbewuste delen in onszelf. Diepe meren, wijdse zee, hoge golven spiegelen onze eigen dynamieken.

We verdiepen onze adem met verschillende technieken. We verenigen diepang met lichtheid en humor. Terug in de kring gebruiken we creatie en imaginatie om betekenis te geven aan onze ervaringen. We laten achter ons wat we niet langer nodig hebben, en bewegen ons stap voor stap in de richting van onze ware natuur: Back to (y)our nature!

Vijf dagen in een zowel uitdagende als veilige omgeving, zonder afleiding, onder begeleiding van 2 ervaren en bekwame counsellors / koudezwemmers. Om jezelf onder te dompelen, niet alleen in koude meren maar ook in de overweldigende schoonheid van het Walese landschap, opdat je de diepe connectie van binnenuit weer kan maken.

Locatie en programma

We zijn te gast in the house of Trigonos (www.trigonos.org), gelegen aan het meer van Nantlle, waarin we de ochtendduik kunnen nemen na meditatie en yoga. Terug na de duik staat binnen verse koffie of thee voor ons klaar en een goed ontbijt. We verzamelen we in een kring in de groepsruimte om onze intentie voor de dag te verhelderen. Met een lunchpakket in de rugzak gaan we op pad. 's Avonds staat er een geweldig vegetarisch diner voor ons klaar (de keuken van Trigonos is a true treat). In de avond is er een licht programma, tenzij we vroeg onder de wol willen.

Globaal programma

(om je een indruk te geven - wijzigingen zijn waarschijnlijk)

Dag 1: Vliegen Amsterdam- Manchester, rijden Caernarfon, zwemmen, kring

Dag 2: meditatie, yoga, zwemmen, ontbijt, kring, wandelen, zwemmen, zwemmen, diner

Dag 3: meditatie, yoga, zwemmen, ontbijt, kring, wandelen, zwemmen, zwemmen, diner

Dag 4: meditatie, yoga, zwemmen, ontbijt, kring, wandelen, zwemmen, zwemmen, diner

Dag 5: meditatie, yoga, zwemmen, ontbijt, kring, wandelen, zwemmen, zwemmen, diner

Dag 6: meditatie, yoga, zwemmen, ontbijt, kring, retour Amsterdam

Aanmelding & Kosten

De groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 12.

Kosten van de reis zijn iclusief organisatie & begeleiding, 5 overnachtingen, alle maaltijden,

Exclusief reis naar en van Manchester.

- 1350 euro (regulier tarief)

-  850 euro (studententarief)

- Eenpersoonskamer is mogelijk met toeslag van 150 euro.

NB: sluit voor jezelf een goeie reis- en annuleringsverzekering af.

Wil je meer informatie en/of heb je antwoorden nodig om tot een beslissing te kunnen komen aarzel niet contact op te nemen met

  • Marijke Levelink 06-40097867
  • Janneke Petersen Nobbe 06-47005292
  • Sander van Hesteren 06-48548135

of mail naar info@truecircle.nl

________________

We stay for five days in the unspoilt nature of Snowdonia. We immerse ourselves in cold water several times every day. We prepare by warming up through walking and use specific breathing techniques, that strengthen us and reduce the shock of the cold. By working with intention, focus and mindset, it turns out that we can do much more than we think.

We land within ourselves, in the here and now, gather in a circle, share our truth and stories, and go out to meet the elements.

We see ourselves reflected in those elements. The rugged nature of Snowdonia opens our senses. We use silence and ceremony. Cold water helps us connect more deeply with conscious and unconscious parts of ourselves. Deep lakes, wide seas, high waves mirror our own dynamics.

We deepen our breath with different techniques. We unite depth with lightness and humour. Back in the circle, we use creation and imagination to give meaning to our experiences. We leave behind what we no longer need, and move step by step towards our true nature: Back to (y)our nature!

Five days in a both challenging and safe environment, without distractions, under the guidance of 2 experienced and skilled counselors / cold swimmers. To immerse yourself, not only in cold lakes but also in the overwhelming beauty of the Welsh landscape, so that you can reconnect deeply from within.

Location and program

We are guests in the house of Trigonos (www.trigonos.org), located on Lake Nantlle, where we can take the morning swim after meditation and yoga. Back after the dive, fresh coffee or tea and a good breakfast are waiting for us inside. We gather in a circle in the group room to clarify our intention for the day. With a packed lunch in our backpack we set off. In the evening a great vegetarian dinner is waiting for us (the kitchen of Trigonos is a true treat). In the evening there is a light program, unless we want to go to bed early.

Global program

(to give you an impression - changes are likely)

Day 1: Fly Amsterdam-Manchester, drive Caernarfon, swim, circle

Day 2: meditation, yoga, swimming, breakfast, circle, walking, swimming, swimming, dinner

Day 3: meditation, yoga, swimming, breakfast, circle, walking, swimming, swimming, dinner

Day 4: meditation, yoga, swimming, breakfast, circle, walking, swimming, swimming, dinner

Day 5: meditation, yoga, swimming, breakfast, circle, walking, swimming, swimming, dinner

Day 6: meditation, yoga, swimming, breakfast, circle, return Amsterdam

Registration & Costs

The group size is a minimum of 8 and a maximum of 12.

Costs of the trip are inclusive of organization & guidance, 5 nights accommodation, all meals,

Excluding travel to and from Manchester.

- 1350 euros (regular rate)

- 850 euros (student rate)

- Single room is possible with a surcharge of 150 euros.

NB: take out a good travel and cancellation insurance for yourself.

Do you want more information and/or do you need answers to come to a decision, do not hesitate to contact:

  • Marijke Levellink 0031 (0)6-40097867
  • Janneke Petersen Nobbe 0031 (0)6-47005292
  • Sander van Hesteren 0031 (0)6-48548135

or mail to info@truecircle.nl

Deel dit evenement

bottom of page